درباره ما
فعالان عرصه اقتصاد و كساني كه به ماندگاري و استمرار در اين عرصه مي انديشند به خوبي مي دانند كه كليد موفقيت و شاه راه بقا در دنياي تجارت رعايت اصل مشتري مداري است پس مشتري مداري و مشتري گرايي در سطح اول اولويت در شركت IRCC قرار دارد. مشتري مداري يعني ارج نهادن به خواسته هاي مشتري و طبق گفته برايان تريسي ما نبايد اصول فروش و مشتري مداري را فراموش كنيم:
با توجه به اهميت IT در دنيا، پيشرفت روز افزون اين تكنولوژي، بكار گيري تجهيزات مناسب با نيازمنديها و با علم به استفاده هاي بسيار مفيد و ايجاد سهولت در كار وجود يك سيستم دقيق جهت نگهداشت، مشاوره، مديريت و راهبري سايت الزامي مي گردد.
شركت IRCC سعي داشته و دارد كه با كنترل مستمر و مداوم بر صحت عملكرد اينگونه قراردادها، همچنين پيگيري لازم تا حصول نتيجه و رفع نواقص و معايب در كوتاهترين زمان ممكن خود را بعنوان يكي از شركت هاي مسئول و قانونمند در صنعت IT بداند و جهت ارتقاء رضايت مشتريان خود درنتيجه بيشتر نمودن تعداد مشتريان همواره بكوشد.
در اين صنعت تقريبا نياز درخواست كنندگان مشترك است، علت موفقيت برخي از شركتها كه آنها را از ديگر همكاران خود متمايز مي نمايد نگرش متفاوت آنهاست در نوع و نحوه عملكرد پاسخگويي به نيازهاي مشتريان.
يك تفاوت كوچك، يك ويژگي برتر مي تواند موجب يك تفاوت بزرگ در نتيجه عملكرد فرآيندهاي شركتها داشته باشد، بنابراين IRCC با استفاده از پيشنهاد و انتقاد شما عزيزان و رعايت اصول مشتري مداري مي تواند اين تفاوتها را جستجو كند و در زمره كار خود قرار دهد تا از شركتهاي متمايز و موفق در اين زمينه باشد و در راه رسيدن به وظايف و اهداف خود گامهاي موثري بردارد.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباط صدرا رایانه ایرانیان(IRCC) می باشد.